GDPR

Du ska kunna känna dig trygg med hanteringen av dina personuppgifter hos oss. I samband med övergången till GDPR har vi tagit fram en policy som beskriver hur vi registrerar, lagrar och använder den information vi har om dig, vilka regelverk och bestämmelser som gäller kring personuppgifter och vilka rättigheter du har som företagskund och privatperson.

Ta del av dina egna personuppgifter
Om du vill veta mer eller ta del utav vilka uppgifter vi har om dig kontaktar du GDPR-ansvarig som är Andreas och nås på andreas@brunnavvs.se.
Personuppgifter som registrerats och behandlats används uteslutande för offerering samt fakturering till våra kunder.