ROTAVDRAG

Från och med 1 Januari 2016 gäller nya regler för rot- rutavdraget.
Det beslutades av riksdagen gällande budgeten 2016.

De nya reglerna i korthet:

Rotavdraget sänks till 30 % av arbetskostnaden, men med ett fortsatt maximalt utrymme om 50 000 kronor oavsett köparens ålder.

Läs mer på www.skatteverket.se.